Matkustajan perusoikeuslausekkeet

Cruise Lines International Associationin jäsenet ovat sitoutuneet kaikkien matkustajien mukavuuteen ja heistä huolehtimiseen valtameriristeilyillä ympäri maailmaa. Tämän sitoumuksen täyttämiseksi jäsenemme ovat sopineet seuraavien matkustajan oikeuksien soveltamisesta:

 

    1. Oikeus nousta maihin telakoituneesta laivasta, jos olennaisia tarpeita, kuten ruokaa, vettä, WC-tiloja ja lääkinnällistä hoitoa, ei pystytä järjestämään asianmukaisesti laivalla, mikä edellyttää ainoastaan kapteenin huolta matkustajien turvallisuudesta ja sataman tullaus- ja maahantulovaatimuksista.

 

    2. Oikeus täyteen hyvitykseen mekaanisten vikojen vuoksi perutusta matkasta tai osittaiseen hyvitykseen matkoista, jotka keskeytyvät ennenaikaisesti näiden vikojen vuoksi.

 

    3. Oikeus käytettävissä olevaan täysiaikaiseen ja ammattitaitoiseen ensiapuhenkilöstöön laivoilla, jotka liikennöivät muualla kuin joissa tai rannikoilla, tarpeen mukaan, kunnes saadaan käyttöön kuivalla maalla toimivaa lääkintähenkilöstöä.

 

    4. Oikeus ajantasaisiin tietopäivityksiin, jotka koskevat esimerkiksi muutoksia laivan matkareitissä mekaanisen vian tai hätätilanteen vuoksi, sekä ajantasaisiin päivityksiin mekaanisten vikojen korjausyritysten edistymisestä.

 

    5. Oikeus miehistöön, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen hätä- ja evakuointitilanteisiin.

 

    6. Oikeus varavirtalähteeseen päägeneraattorivian sattuessa.

 

    7. Oikeus kuljetukseen laivan aikataulun mukaiseen maihinnoususatamaan tai matkustajan kotipaikkakunnalle, mikäli risteily keskeytyy ennenaikaisesti mekaanisten vikojen vuoksi.

 

    8. Oikeus majoitukseen, mikäli maihinnousu ja yöpyminen aikataulusta poikkeavassa satamassa ovat tarpeen risteilyn keskeydyttyä ennenaikaisesti mekaanisten vikojen vuoksi.

 

    9. Oikeus siihen, että jokaisen risteily-yhtiön sivustolla mainitaan maksuton puhelinnumero, johon voi soittaa ja esittää mitä tahansa laivan toimintaa koskevia kysymyksiä tai tiedusteluja.

 

    10. Oikeus siihen, että nämä matkustajan perusoikeuksia koskevat lausekkeet julkaistaan jokaisen yhtiön sivustolla.

 

Lisätietoja oikeuksistasi saat soittamalla numeroon +46 08 5198 9514